м. Київ, вул. Антоновича, 172 А
info@alfa-seeds.com
Укр

Експертний висновок за результатами вибіркового обстеження посівів соняшника у господарствах Дніпровської та Кропивницької областей 26.06.2018 року.

Ознайомлення із станом розвитку посівів соняшника на полях Дніпровської та Кропивницької областей виявило у них ряд спільних складових їх вегетації, росту та розвитку за екстремальних умовах погоди протягом весни і першого місяця літа (відсутність опадів і високі температури повітря), які дозволяють таку специфіку узагальнити і систематизувати:

Враховуючи здатність рослин культури формувати потужну стрижневу кореневу систему, що до настання віргінального та генеративного етапу органогенезу проникає в ґрунт на глибину 1,5-2,5 м і активно використовує наявні зимові запаси вологи, правомірно констатувати, що ріст і розвиток посівів є задовільним.

Водночас таке твердження є справедливим лише до площ посівів, які були висіяні своєчасно і не мають значних уражень рослинами – паразитами: вовчком соняшниковим - Orobanche cumana L.

Обстежені площі соняшника, де на коренях рослин культури присутні від 2 до 15 і більше рослин паразита мають пригнічений вигляд. У полуденний період вони позбавлені тургору, листкові пластинки опущені. Їх ріст і розвиток істотно відстає від менш уражених рослин. На час проведення обстеження посівів рослини вовчка лише частково винесли на поверхню ґрунту свої пагони, які перебувають на іматурному, віргінальному та генеративному етапах органогенезу. Значна частина пагонів, що присутні на коренях, ще не вийшла на поверхню ґрунту. Їх поява відбудеться протягом наступних 10-15 діб вегетації. Відповідно негативний вплив рослин паразитів на посіви культури істотно посилиться. Частина площ таких посівів підлягає ліквідації.

Орієнтовне зниження рівня урожайності посівів соняшника, залежно від інтенсивності заселення рослин культури рослинами паразита-вовчка, буде становити 30-50% і більше від можливої потенційної урожайності сім’янок.

Критична ситуація, що склалась на посівах соняшника у процесі вегетації поточного року, не є несподіваною. Це наслідок поступового накопичення гостроти проблем та ігнорування її конструктивного вирішення з різних причин.

У господарствах регіону концентрація посівів соняшника протягом кількох останніх десятиліть вирощування перевищує всі розумні науково обґрунтовані сівозміни. Комерційно-економічний пріоритет виявився потужнішим над дотриманням науково-обгрунтованих систем вирощування.

Вирощування посівів самої рентабельної культури – соняшника стає проблемним. В орному шарі ґрунту в результаті ігнорування вимог агрономії накопичені дуже великі запаси насіння рослин паразитів – вовчка. Сподівання на вирішення проблеми негативного впливу паразиту на культуру лише шляхом використання стійких до рас рослин-паразитів гібридів соняшника може мати лише частковий позитивний результат і тимчасово ослабити гостроту проблеми, проте не спроможні вирішити її до кінця. Світова практика селекції не має імунних до рас паразиту гібридів соняшника. Є лише відносно стійкі до певних рас паразита сучасні гібриди. Тобто, рослини таких гібридів будуть вражені паразитом лише частково. Це дозволяє на кілька років ослабити проблему. Проте, як доводить світова практика вирощування культури, паразит за 5-7 років здатний формувати нові стійкі раси, які є більш агресивними за попередні. Має значення і расовий склад насіння вовчка, що присутній у ґрунті і величина таких запасів.

Оскільки тривалість здатності насіння вовчка паразита до проростання в інтервалі до 20 років, то навіть наявні в орному шарі їх запаси становлять тривалу проблему для вирощування посівів соняшника.

Для вирішення проблеми масової присутності в посівах соняшника вовчка і змешення запасів його насіння необхідна реалізація системи заходів, а саме:

1.            Зменшити площі посівів соняшника на орних землях і вийти на науково рекомендовану частку у структурі площ, тобто не більше 10 %.

2.            У системах основного обробітку ґрунту на полях поєднувати глибоку періодичну оранку (1 раз на 8-10 років) на глибину 30-40 см перед висіванням соняшника зі щорічними обробітками без перевертання пласта ґрунту на глибину до 25 см під інші культури. Насіння паразита з великої глибини не затне заселяти первинні корені рослин культури.

На ґрунтах, що не проявляють схильності до самоущільнення (рівноважна щільність не вище 1,25 г/см3) доцільне застосування системи «ноутіл». Насіння паразита за такої системи обробітку не попадає у вологий шар ґрунту і не здатне проростати, під дією сонячних променів поступово втрачає життєздатність.

3.            Використання інтенсивних технологій вирощування посівів соняшника на основі формування високого фону мінерального живлення. Створення у ґрунті запасів сполук азоту у амонійно – карбамідних формах і сполук ортофосфорної кислоти, негативно впливають на життєздатність насіння паразита.

4.            Широко практикувати здійснення провокаційних посівів сільськогосподарських культур, що забезпечують пробудження із стану біологічного спокою насіння вовчка-паразита, проте паразит не здатний на них успішно вегетувати. Це посіви кукурудзи, сорго, проса, люцерни, конюшини, ріпаку. Здійснення на полях провокаційних посівів соняшника і використання їх маси на зелений корм, або як сидерат, не пізніше появи на поверхні ґрунту пагонів паразита, обов’язково до початку їх цвітіння.

5.            Системне заселення посівів соняшника фітофагом: мушкою – квіткоїдом – Phytomisa orobanchia., личинки якого пошкоджують квітки рослин вовчка-паразита і не допускають формування його насіння. Вся система заходів має бути спрямована на максимальне зниження запасів насіння вовчка-паразита у ґрунті, як основної умови успішного вирощування посівів соняшника.

6.            Використання для вирощування посівів соняшника гібридів, що проявляють стійкість до присутніх на полях рас паразита-вовчка. За наявності невеликих запасів насіння паразиту в орному шарі ґрунту навіть не повна імунність гібридів дозволить отримувати прийнятний рівень урожайності посівів культури. Висівання стійких до різних рас паразита гібридів соняшника важливий, проте лише допоміжний захід успішного вирощування посівів. Головною умовою успіху є максимальне зниження запасів насіння паразита - вовчка в орному шарі ґрунту.

7.            Успіх подолання негативного впливу паразита-вовчка застосуванням лише стійкого до його рас насіння гібридів соняшника може бути лише тимчасовим і неповним. Основою успіху є повне виконання комплексу організаційних і агротехнічних заходів, що унеможливлюють формування і накопичення запасів насіння паразита на орних землях.

 

 

Експерт:

головний науковий співробітник,

доктор с.-г наук, професор,

академік НААН                                                                    О.О. Іващенко